040 - 711 53 53 info@integritool.com

Dat het verstandig is om bij het aannemen van nieuw personeel iets verder te kijken dan alleen naar de mooie blauwe ogen, is iedereen wel duidelijk. Biedt een VOG uitkomst?

Als we alleen de detailhandel bekijken, komen we tot schokkende cijfers. Detailhandel Nederland heeft ooit bekend gemaakt dat 40% van de winkeldiefstallen door eigen personeel gebeurt. Reken daar de schade door ’sweethearting’ (het bevoordelen van vrienden en familie tegen de afspraken in) nog eens bij, en het probleem is duidelijk. Het aantal gevallen van interne fraude is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het lijkt aannemelijk dat de personen, die verantwoordelijk waren voor deze fraudegevallen, bij ontdekking daarvan ontslagen zijn. Dus: werkzoekend. Tussen al die andere werkzoekenden. En dus: kandidaat voor een functie binnen uw bedrijf!
Door een adequate screening van sollicitanten verkleint u, als werkgever, de kansen op interne fraude en op de enorme schades die daardoor kunnen ontstaan. Veel Nederlandse bedrijven zien hierbij een toegevoegde waarde in een Verklaring Omtrent het Gedrag, kortweg VOG. Een V.O.G. wordt door de overheid verstrekt op aanvraag van een persoon, ’als blijkt dat het gedrag van een (rechts)persoon in het verleden geen belemmering vormt om een bepaalde taak of functie uit te oefenen’.

In deze omschrijving zit een stuk interessante informatie. Zo schrijft Dienst Justis dus dat het gaat om gedrag in het verleden, én om ’bepaalde taken of functies’. Met name dat laatste vraagt nadere uitleg. Stel: u bent eigenaar van een modewinkel, en u bent voornemens een sollicitant aan te stellen in de functie van verkoopmedewerker. Deze sollicitant verzwijgt tijdens de sollicitatiegesprekken dat hij in het verleden veroordeeld is wegens een zedendelict. U verzoekt de sollicitant een VOG aan te vragen, hetgeen hij ook zonder morren doet. En, wat blijkt: de VOG wordt hem ook verstrekt, omdat de beoogde functie niet relevant is voor het feit waarvoor hij veroordeeld is. Zou de sollicitant bij een eerdere gelegenheid veroordeeld zijn voor winkeldiefstallen, dan is de kans zeer wel aanwezig dat de VOG niet verstrekt zou worden…!

Volgens informatie op de website van Dienst Justis zijn er in het eerste deel van 2023 al meer dan 400.000 VOG’s afgegeven, waarvan ruim 65.000 aan aanvragers die wél antecedenten hadden. Dit betekent dat de kans dat iemand mét ’strafblad’ een VOG krijgt, toch nog altijd meer dan 15% is. Een risico dat u, als werkgever, steeds weer ongemerkt neemt wanneer u een kandidaat naar zijn Verklaring Omtrent het Gedrag vraagt…

Ons advies daarom: vaar niet blind op een Verklaring Omtrent het Gedrag. Kijk verder dan uw neus lang is, laat uw gevoel meewegen en overweeg alternatieven als het gaat om screening van sollicitanten. Het spreekt voor zich dat wij u hierin graag adviseren.

Probeer IntegriTool GRATIS!

Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van deze makkelijk toepasbare en alleszins betaalbare methode om toekomstig personeel te screenen. Daarom bieden we de kans om IntegriTool GRATIS te proberen. Klik op onderstaande button voor een gratis interview.

Ja, ik wil dit proberen!